Agħżel:
 
Ġranet u Ħinijiet tal-laqgħat Ġranet u Ħinijiet tal-laqgħat
Mappa ddettaljata tal-post fejn tiltaqa l-knisja Mappa ddettaljata tal-post fejn tiltaqa' l-knisja
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Għal aktar informazzjoni, ikteb:

KNISJA TA' KRISTU
Flat 1, Polytechnic flats,
Ġużè Debono Square,
Msida, MSD 10

Biex tkun tista' tara id-dokumenti, għandek bżonn tniżżel il-font tal-Malti, u l'Acrobat Reader:

Acrobat Reader

Tornado Maltese Font