Bibbja Mqaddsa
Studju Ddettaljat
Il-Knisja tal-Bibbja

 
 
Studju tal-Bibbja Mqaddsa
 

 

L-Ewwel Kors:

Kors ta' Tmien lezzjonijiet li jittrattaw dwar l-istorja mill-ħolqien sa kif persuna tista' ssir sempliċiment Kristjana tat-Testment il-Ġdid: (Bil-Malti jew bl-Ingliz).

  • It-Testment il-Qadim
  • It-Testment il-Ġdid
  • Qassam bir-Reqqa l-Kelma
  • Fidi u Opri
  • Issir Kristjan
  • Qima Aċċettabbli
  • Il-Knisja tat-Testment il-Ġdid
  • Inti Tista' Tkun Sempliċiment Kristjan Biss u Xejn Aktar
 
 
 
 
 
 
 
 

Għal aktar informazzjoni, ikteb:

KNISJA TA' KRISTU
Flat 1, Polytechnic flats,
Ġużè Debono Square,
Msida, MSD 10